EXPERIENCE

Opdrachtgevers, partners:

Publiek domein:

VWS, Provincie Noord Brabant, gemeente Breda, gemeente Helmond gemeente Tilburg, gemeente Werkendam, gemeente Woudrichem, Regio West Brabant, Metropool Regio Eindhoven, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant, G1000 Burgertop Tilburg

Not-for-profit; zorg, welzijn, onderwijs:

Koninklijke Kentalis, Unicef, Vivent, Avoord Zorg en wonen, Thebe, Conventus, Verbonden in Zorg, Kennisplatform Zorginnovatie en vitale samenleving MRE, SMO Breda, SMO Tilburg, Slimmer met Zorg Eindhoven, Verbonden in Zorg West Brabant, BJ Brabant, Juvent, GGZ Westelijk Noord Brabant, Vluchtelingenwerk Midden Brabant, Huis voor de Zorg, Steunpunt Zelfhulp Den Bosch, Brabant Balie, Willibrord gymnasium, Opmaat Onderwijs, Summa college

Profit:

Rabobank Dommelstreek

Belangenorganisaties:

NOOM (landelijk) netwerk organisaties van oudere migranten, UnieKBO, PCOB, Klaverblad Zeeland, Patiëntenfederatie Nederland, NOMB netwerk oudere migranten Brabant

Werkgevers:

Zorgbelang Nederland; Zorgbelang Brabant- Zeeland; CSO, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties; Gemeente Tilburg, BOZ, Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg; GIMD, Gemeenschappelijk instituut Maatschappelijke Dienstverlening; Kapellerput, trainings- en conferentiecentrum, LSOB. Landelijke Stichting Opleidingen Bejaardenwerk, Universiteit van Tilburg

“Als professional ben ik schatplichtig aan Jim Dros, vriend en oud-collega, intern organisatie-adviseur bij Philips, aan Miel Otto, inspirator, docent, organisatie-adviseur bij GITP en hoogleraar VU, Gijp van Soest, mentor, bestuurder, toezichthouder en ‘Gestalt-denker’ en Sylvia de Roos, vriendin, organisatieadviseur met humor, een paar goede ogen en intuïtie.”

U wilt een tijdelijke kracht van buiten.

Kent die mijn terrein? Is ie goed?

 De enige bron van kennis is ervaring (Albert Einstein)

U zoekt tijdelijke ondersteuning van uw team of uw organisatie.

wilt sparren over een opdracht die op uw eigen bordje ligt.