CONSULTANCY

U puzzelt met complexiteit.

Het gewone werk vergt uw dagelijkse aandacht.

Extra inzet is wenselijk.

 Vind hier hulp van buitenaf.

Corporate Strategy en Business Model Transformation

Cock Vermolen is actief in het publieke domein, zorg, welzijn, onderwijs en lokaal bestuur, op het snijvlak van innovatie en actieve betrokkenheid van cliënten, burgers, ‘de mensen om wie het gaat en voor wie en met wie je het doet’.

Acties:

actualiseren visie, missie

herpositioneren organisatie

vernieuwen waardeproposities

ontwikkelen nieuwe strategieën

verkennen nieuwe markten

aanpassen businessmodellen

herontwerpen primair proces

vormgeven organisatiestructuur

bouwen aan organisatiecultuur

inrichten ketensamenwerking

verstevigen netwerken

Tabel

Strategische organistatieverandering