CHANGE MANAGMENT

De weerbarstigheid van veranderprocessen is een uitdaging voor veranderaars, bestuurders, managers en adviseurs.

Drieslagen die helpen:

kijken – denken – doen                                                                                                      

dromen – durven – doen

beeldvorming – modelontwikkeling –  besluitvorming

richten – inrichten – verrichten

koers zoeken – organiseren – de relatie tussen mens en organisatie

beweging extern – noodzakelijke aanpassing intern – processen bij mensen in de organisatie

fricties in de tijd – fricties in belangen/machtsposities – spanning tussen tijdsdruk en belangen

inhoudelijke  rationaliteit – procesrationaliteit – waardenrationaliteit

public value – legitimacy and support – organizational capacity

people –  planet –  prosperity

haalbaar – baalbaar – betaalbaar

70-20-10

80-16-4

cognitief – affectief – conatief

why – what – how

hoofd – hart – buik

U weet dat niks vanzelf goed gaat.

Soms wil je iemand die eens meekijkt, meedenkt en even meedoet.

Heldere afspraken, efficiënte aanpak.

Doeltreffend veranderen

U heeft goed in beeld welke kant het op moet.

Links- of rechtsom? Wat is wijsheid?

2 weten meer dan 1

De dilemma’s…

human source of resource?

top down of bottom up?

visie of druk?

Hard of zacht?

control of support?

daadkracht of draagvlak? (rood of groen?)

stick of carrot?

conflicten: vechten of leren? 

bedrijfsbelang of solidariteit?

Geel of blauw?

Divergeren of convergeren

Buigen of botsen?

Zwart of wit…………………………meestal iets van allebei zonder dat alles grijs wordt